Kalibrasyon Nedir?

Belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test / ölçü aleti yada sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.

Kalibrasyon, ölçülen büyüklüğün gerçek değeri ile onu ölçen aletin verdiği netice arasında bağlantı kurma işlemidir.

Kalibrasyon işleminde; üretimde kullanılan test / ölçü aleti veya cihazların sapmaları belirlenir , hataları düzeltilir. Periyodik olarak yapılan kalibrasyon işlemi neticesinde hatalı hammadde alımları önlenir ve hatalı ürün çıktıları minimuma indirilir.

Böylece ölçme zinciri içerisinde yer alan tüm cihazların doğruluğu ve kalitesi onaylandığından yapılan ölçüm ve üretimlerde kalite güvencesi sağlanmış olur.

Sağlığımızın güvence altına alınması periyodik olarak yapılan check-up’la mümkün oluyorsa, üretilen ürünlerinde kalitesi de periyodik olarak yapılan kalibrasyonla mümkündür.

KALİBRASYONUN FAYDALARI

– Firmada yapılan tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
– Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir.
– Üretim aşamalarında doğabilecek farklılıklar giderilir.
– Ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
– Rekabet imkanı artar.
– İleri teknoloji ile uyum sağlanır.
– Üretilen ürünün Uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
– Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir.
– Tüm insanlar alış/verişlerini gönül rahatlığı içinde yapabilirler.
– Hastalar da doğru teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşurlar.

Netice olarak; sağlığımızın güvence altına alınması periyodik olarak yapılan check-up ile mümkün oluyorsa, üretilen ürünlerinde kalitesi periyodik olarak yapılan kalibrasyonla mümkündür.

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyonlu bir laboratuvar olarak bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz.