Danışmanlık

Gerek ISO 9000 ve ISO 17025 çalışmaları öncesi gerekse kalibrasyon hizmeti almadan önce firmalara kalibrasyon kapsamına dahil edilecek veya kalibrasyon dışı tutulacak cihazların tespiti ve maliyet analizi,

Ayrıca firma bünyesinde kurulacak kalibrasyon ve/veya doğrulama amaçlı laboratuvar kurulumu için gerekli teçhizat ve maliyeti analizleri,

ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.