Eğitim

Genel Kalibrasyon Eğitimi

 • Metrolojinin tarifi, tarihçesi
  Türkiye’de metrolojinin tarihçesi ve metroloji kuruluşları
  Metroloji terimleri
  Kalibrasyon
  ISO 9000 sisteminde kalibrasyonun yeri
  Kalibrasyon şartları ve firma bünyesinde kalibrasyon
  Kalibrasyonda ölçüm belirsizliği
  Kalibrasyon sertifikası düzenlenmesi
  Soru ve cevaplar

Uzmanlık Eğitimleri

Boyutsal kalibrasyon eğitimi
Sıcaklık kalibrasyonu eğitimi
Elektriksel kalibrasyon eğitimi
Terazi kalibrasyonu eğitimi
Basınç kalibrasyonu eğitimi
Hacimsel malzeme kalibrasyonu eğitimi

Genel ve özel ölçüm belirsizliği eğitimleri

Ölçüm Cihazlarının Kullanımı

Kalibrasyon kapsamımızda bulunan ölçüm cihazlarını kullanım eğitimi