Hakkımızda

2000 yılında laboratuvarımız Adana’da tüm Türkiye’mize KALİBRASYON HİZMETİ vermek amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş amacımız, başta üretim ve sağlık sektörü olmak üzere tüm sektöre kalibrasyon hizmeti vererek, üretilen ürünlerin kalitesinin arttırılması, hammadde kayıpları ve hatalı ürün çıktısının azaltılması, sağlık sektöründe doğru teşhis ve tedavinin sağlanmasıdır.

Bu doğrultuda laboratuvarımız, kalibrasyon kapsam alanını mümkün olduğunca geniş tutarak Elektrik-Elektronik Kalibrasyonu, Mekanik-Fizik Kalibrasyonu, Boyutsal Kalibrasyon, Kütle-Terazi Kalibrasyonu, Sıcaklık Kalibrasyonu, Basınç Kalibrasyonu, Kuvvet Kalibrasyonu, Cam Malzeme Kalibrasyonu, Nem ile Biyomedikal Cihazların Kalibrasyonu alanında hizmet verebilmektedir.

Yukarıdaki kalibrasyon konularında 2004 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilk akreditasyonlu kuruluşlar arasında yer alarak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamış, müşteri istekleri doğrultusunda Kalibrasyon Kapsam Alanını da sürekli genişleterek hizmet vermeye devam etmektedir.

Uzun yıllar kalibrasyon hizmeti alanında görev yapmış deneyimli elemanlar tarafından oluşturulan laboratuvarımız, kaliteyi daima ön planda tutarak, üretim kaybını önlemeyi, doğoru teşhis ve tedavinin yapılmasını sağlamayı, firmalara zaman kazandırmak ve kalibrasyonu maliyetlerini düşürmek amacıyla yerinde (Mobil) kalibrasyon hizmeti vermeyi, kalibrasyon hizmetinin en küçük işletmelere kadar ulaşmasını temin etmeyi, bunun yanında bakım-onarım desteği de vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiştir.

Politikamız

Müşteri istekleri doğrultusunda bölgemizde aynı alanda faaliyet gösteren firmalarla rekabet ederek, akreditasyon kapsamında belirtilen hizmetleri SI birimler sistemine uygun ve izlenebilir standartlar kullanarak, TS EN ISO / IEC 17025 standardının gereklerini tüm çalışanlarıyla yerine getirerek, kalibrasyon çalışamalarında kalite dökümantasyonunda yer alan güncel prosedürler ve metodları öğrenip çalışırken bu metodları uygulayarak müşterilerimize en iyi kalibrasyon hizmetini vermektir.

İlkemiz

– Herşey insan ve onun mutluluğu için olup, gücümüzün kaynağı çalışanlarımızdır. Hep birlikte aynı amaç uğruna çalışarak, bir takım ruhu içinde, ben değil biz anlayışı ile başarkamk, bunu dışarıya yansıtarak şirketi güçlü ve güvenilir yapmak

– Kalite, şirkette tüm personelin sorumluluğundadır. Tüm çalışanlar için kalite geliştirme programlarına katılmak, sorunları çözüme kavuşturmak, ve müşterinin koşulsuz tatminini sağlamak

– Kalite politikasını anlamak, uygulamak ve devam ettirmek

Hedefimiz

– Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için açık, adil ve güvenilir olmak. Onlarla bilgiyi paylaşmak.

– Müşterilerimize memnuniyet arttıcı faaliyetlerde bulunarak ihtiyaçlarını karşılaşırken, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için, çalışanlarımıza şirket içi-dışı eğitim imkanları sunmak.

– Müşteri şikayetlerini değerlendirerek, hataları en aza indirmek.

– Müşteri odaklı çalışma, sürekli gelişme sayesinde rekabet gücünü ve müşteri portföyünü arttırmak.